image

ČINNOSTI TECHNOENERGY

Obnovitelné zdroje

- solár

- větrná energie

- ukládání energie

Jaderná energetika

Konvenční energetika

- teplárenství

- motory s vnitřním spalováním

Ekologizace

- teplo, plyn

- CO2 redukce

Petrochemický průmysl

Liniové konstrukce

- rozvodny a trafostanice (VN, VVN)

- rozvody (NN, VN, VVN)

- kování

- potrubí

- ropovody / plynovody

INŽENÝRING

Design

 • projektová dokumentace
 • realizační dokumentace
 • koordinace

Owner’s Inženýring

 • podpora v technické, obchodní a legislativní oblasti
 • proces výběrového řízení
 • kontrola realizovaných prací na projektu
 • studie proveditelnosti

VÝPOČTY A SOFTWARE

Potrubí

 • pevnostní výpočty
 • seismické výpočty
 • hydraulické výpočty
 • výpočty aparátů
 • HELB analýza

Ocelové a betonové konstrukce

 • statické výpočty
 • seismické výpočty
 • dynamické výpočty
 • výpočty elementů (šrouby, armatury)

Strojní a elektro zařízení

 • návrh a výpočet tlakových nádob
 • návrh a výpočet tlakových výměníků
 • optimalizace turbín
 • návrh a výpočet kotvení
 • návrh rozvaděčů
 • vývoj speciálního SW

Seizmická odolnost

 • hodnocení seismické odolnosti jaderných elektráren
 • seismické pochůzky
 • návrhy a opatření