image

NÁŠ TÝM

Projektový manažer

 • řízení a vedení projektu
 • plánování a vyhodnocování projektu
 • risk analýza, vícepráce
 • nákup

Design specialista

 • studie proveditelnosti
 • úvodní projekt
 • prováděcí projekt
 • projekt skutečného stavu
 • koordinace
 • statické, seismické a dynamické výpočty
 • projektový dozor a pochůzky
 • podpora realizace, spouštění a provozu
 • optimalizace
 • dokumentace (technické zprávy, výkresová dokumentace, specifikace a sdělení)