„Naše srdce bije, nejen pro obnovitelné energie“

TECHNOENERGY s.r.o.

OBNOVITELNÉ ZDROJE
KLASICKÁ ENERGETIKA

Specializujeme se na inženýrskou činnost, kde zajišťujeme kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních dle Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. k jednotlivým projektům. Dále pak zajišťujeme kompletní dodávku materiálu pro realizaci projektů. Ve stupni realizace se věnujeme projektovému řízení a zajišťujeme autorský dozor, následné funkční zkoušky a uvedení do provozu. V neposlední řadě pak projekt končí kolaudací, kterou zajišťujeme vč. veškerých legislativních požadavků pro budoucí provoz zařízení.

Pohybujeme se jak v oblasti obnovitelné energie, tak v oblasti klasické energetiky.

OBLASTI ČINNOSTÍ

OBNOVITELNÉ ZDROJE

– Fotovoltaické systémy
– Bateriové úložiště
– Systémy na využití biomasy
– Bioplynové systémy

KLASICKÁ ENERGETIKA

– Energetické sítě a rozvody klasických elektráren
– Energetické rozvody v průmyslových areálech
Přejít nahoru