„Naše srdce bije, nejen pro obnovitelné energie“

TECHNOENERGY s.r.o.

OBNOVITELNÉ ZDROJE
KLASICKÁ ENERGETIKA

FVE STK České Zlatníky 28,975 kWp

Implementace fotovoltaických panelů s výkonem 500 Wp na střeše STK Českých Zlatníků představuje důležitý krok směrem k udržitelné energii v oblasti automobilového průmyslu. Celkový plánovaný výkon fotovoltaických zařízení, dosahující 28,975 kWp, podtrhuje závazek k využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí. Tato instalace nejenže poskytuje efektivní zdroj energie pro provoz STK, ale také slouží jako vzor pro ekologicky šetrné postupy v dalších odvětvích průmyslu. Díky této iniciativě se České Zlatníky stávají součástí rostoucího hnutí směrem k udržitelné budoucnosti.

FVE STK Brandýs nad Labem - 38,475 kWp

Projekt instalace FVE modulů o výkonu 500 Wp na střechu STK Brandýs nad Labem se zavděčil potřebám efektivního využití dostupného prostoru a snížení energetických nákladů. Celkově navrhovaný výkon fotovoltaických elektráren dosahuje 38,475 kWp, což představuje významný krok směrem k udržitelné energii a zelenému podnikání. Tento komplexní projekt se zaměřuje nejen na optimalizaci výroby elektrické energie, ale také na snížení emisí skleníkových plynů a celkového ekologického otisku provozu.

FVE KVĚTNÁ - 1MWp

Na místě bývalého zemědělského družstva bude vybudována nová FV elektrárna o projektovaném výkonu 1 MWp. Foto z průběhu demolice původních objektů.

FVE Oseva Choceň - 574 kWp

Instalace lehkých FV modulů 430 Wp  na střeše skladovacích hal. Celkový projektovaný výkon FVE činí 574 kWp.

Přejít nahoru