„Naše srdce bije, nejen pro obnovitelné energie“

TECHNOENERGY s.r.o.

OBNOVITELNÉ ZDROJE
KLASICKÁ ENERGETIKA

FVE KVĚTNÁ

Na místě bývalého zemědělského družstva bude vybudována nová FV elektrárna o projektovaném výkonu 1 MWp. Foto z průběhu demolice původních objektů.

FVE Oseva Choceň

Zahájení instalace lehkých FV modulů 430 Wp  na střeše skladovacích hal. Celkový projektovaný výkon FVE činí 574 kWp.

Adresa

TECHNOENERGY s.r.o.

Přejít nahoru